FIRMAPRÆSENTATION

- VIRKSOMHEDEN MED DE GRØNNE VISIONER

Der findes mange virksomheder, som ønsker at gøre en forskel, men få har ideerne og evnerne til virkelig at gøre det. Energy Cool har ideerne og vi har produkterne som kan gøre forskellen.

Vi stiller os ikke tilfreds med kun at have intentionen. Vi fører den ud i livet.

Energy Cool blev stiftet af direktør Henrik Thorsen og medejer Lars Frank i 2009, da de så et udækket behov i kølebranchen, som de derefter gik målrettet efter at udvikle en løsning på. Denne løsning har i dag udviklet sig til det mest energibesparende produkt indenfor køling af server- og teknikrum på markedet. Dette gør Energy Cool interessant for alle som ønsker at reducere deres energiforbrug og samtidig gøre en indsats for miljøet. Både eksisterende og fremtidige strenge krav til miljørigtig ventilation og støjbegrænsning bliver mere end opfyldt og vi arbejder konstant for at udvikle endnu bedre løsninger på alle parametre.

Energy Cool leverer brugerdreven innovation på både enkeltkomponenter, delsystemer eller komplette løsninger. Vi har derfor indtænkt og elimineret mange af de problematikker som ligger indbygget i eksisterende og ældre systemer.

Energy Cool er centralt placeret i Fredericia, 1500 meter fra motorvejsafkørsel 59. Tilgængelighed er et nøgleord for Energy Cool, da vi både fysisk og i overført betydning ønsker at bevare en stor grad af tilgængelighed for vores samarbejdspartnere og kunder, så vi altid kan levere en effektiv og optimal service og produkt.

Energy Cool mener, at vi alle har et fælles
ansvar for at gøre verden til et bedre sted.
Vores firma og produkter understøtter FN's
bæredygtige verdensmål.