Energy Cool har 100% fokus på driftsikkerhed og reduktion af klimapåvirkningen.

Energy Cool Safety

Vores kølesystemer har få bevægelige dele, som fremstilles af velrenommerede mærkeproducenter. Alle systemer har variabel drift, så det tekniske rum har altid de mest optimale driftsforhold. Om sommeren sikres det, at varmen i rummet fjernes, og om vinteren sikres det, at rummet er tempereret. Installationer, der er korrekt installeret, er ekstremt pålidelige, selvom sommervarmen er i top. Servicekald på websteder i drift er minimal, og vores fejlrate tælles i tusindedele af en procentdel.

Vores kølesystemer kan sluttes til vores Energy Cloud-system, som kan overvåge udstyret, så tilpasning og vedligehold kan udføres som en planlagt service. Det er muligt at få adgang til data i realtid eller på uge/måned. Systemet viser fejl eller ændringer i det tekniske udstyr og dermed kølesystemets kapacitet, som en ekstra mulighed kan også batteriet overvåges, dette giver et overblik over den aktuelle backuptid samt mulighed for at lave planlagte udskiftninger før nedbrud.

Energy Cool Savings

Den største besparelse ligger i et betydeligt lavere strømforbrug til afkøling, på grund af høj effektivitet, energiklasse A+ og en COP på 96!

Energy Cool leverer sandsynligvis markedets laveste strømforbrug til kølesystemer. Drift og vedligehold er også yderst økonomiske. Vedligeholdelsesarbejdet kræver ikke særligt uddannet personale, og kan udføres af personer med andre opgaver i rummet. Dermed kan der varetages flere forskelligartede opgaver i et servicebesøg. Når du bruger Energy Cloud, kan du foretage planlagt udskiftning og idet Energy Cloud registrerer ændringer i betjeningsudstyr og kølesystem, før fejlen forårsager nedbrud eller funktionsfejl. Energy Cools system leverer derfor en "3-dobbelt" besparelse på overvågning, servicekørsler og administration.

Energy Cool Green

De betydelige besparelser som brug af Energy Cool køleudstyr og Energy Cloud skaber, bidrager til et væsentligt lavere forbrug af elektricitet og mindre emission fra bilkørsel. Dette reducerer miljøbelastningen samt CO₂-emissionerne. Vi tænker grønt, fordi vi ønsker at gøre en forskel, hvor Energy Cool med sine produkter at bidrager til en grønnere global fremtid. Strømforbrug til køling er en stor del af det samlede energiforbrug i verden, ved at reducere forbruget til afkøling med op til 95% reduceres CO₂-emissionerne betydeligt. Når vi løser en opgave, hvor der skiftes fra et traditionelt kølesystem til et Energy Cool system, sparer vi i gennemsnit miljøet for 4 tons CO₂ om året. Vi har alle et globalt ansvar for vores børns fremtid.