Socialt ansvar
  

Ved Energy Cool er vi bevidste om, at vi har et virksomhedsmæssigt ansvar. Et ansvar som retter sig imod medarbejdere, interessenter, det lokale, nationale og internationale samfund og de klimamæssige udfordringer, som vi alle bør kæmpe for at overvinde. Derfor har vi en CSR-politik, som fungerer som vores pejlemærke i hverdagen, så vi altid holder os til den sti, som bringer os derhen, hvor vi ønsker at være.

 

Vi er realistiske og bilder os ikke ind, at vi kan ændre hele verdenen alene. Vi kan dog gå foran med et godt eksempel og håbe at vores handlinger kan inspirerer andre, ligesom at vi altid selv er opmærksomme på områder, hvor vi kan lade os inspirerer og dermed forbedre.  

 

Først og fremmest omfatter CSR-politikken, vores holdninger til de fokusområder som vi er berøring med og som vi selv har en mulighed for at påvirke. Forholdet til vores samarbejdspartnere lægger i en naturlig overensstemmelse med FN’s Global Compact direktiver, da vi ønsker at være en ansvarlig og anstændig virksomhed, som ikke accepterer uretfærdig opførsel ift. mennesker såvel som miljøet.

 

Læs hele vores CRS politik her